ÅPENBARINGSTIDEN

4. søndag i åpenbaringstiden

2. rekke

 

 

Hjem                                          4. søndag i åpenbaringstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Joh. 9,1-7.35b-38

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

NoS 312 – Lær meg å kjenne dine veie

NoS 71 – Vi ser deg, Herre Jesus