ÅPENBARINGSTIDEN

Kristi åpenbaringsdag

2. rekke

 

 

Hjem                                                Kristi åpenbaringsdag – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Luk. 2,40-52

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

NoS 98 – Kristus er verdens lys

NoS 419 – Jesus, du er den himmelveg

 

Salmelister

585

98

72

 

 

036

29

92

 

 

    98

    547

  42,1-3

 

 

103

93,1-4

93

 

 

0103

638,1-3

634

 

 

 

 

29

 

 

479

86

86