ADVENTSTIDEN

1. søndag i adventstiden

 

Hjem                      2. søndag i adventstiden  

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Salme 24,1-10                      Jes. 61,1-3                            Jes 12,1-6

NT:                        Rom. 13,11-12                     Åp. 5,1-5                              Åp 3,19-22

Evangelietekst:     Matt. 21,1-11                        Luk. 4,16-22a                       Matt 21,10-17

 

 

 


Fortelling:                Matt. 21,1-17


Poetisk tekst:         Salme 80, 2 / 3b / 4 Omkved: Sak 9,9a

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Velkommen til første dag i et nytt kirkeår! Dette er kirkens nyttårsdag. Nå begynner forberedelsestiden til jul. I adventstiden venter vi på Kongen. Advent kommer av det latinske adventus, som betyr komme, ankomst. Vi venter på Ham som kom til verden og tok bolig i blant oss. Profetiene om Messias i Det gamle testamentet og fortellingene om Døperen Johannes varsler om Ham som skal komme. Vi venter på Ham som skal komme på den siste dag. Adventstiden varsler Jesu gjenkomst. Den fiolette botsfargen minner oss om at adventstid er fastetid. Til tross for botskarakteren er adventstiden preget av glad forventning til det som skal skje.

1. søndag i adventstiden er en kongesøndag og første og tredjes rekkes evangelietekster forteller om Jesu inntog i Jerusalem. Det er en konge som rider inn i byen, men det er en annerledes konge, som rir på et esel. Tredje rekkes tekst har også med renselsen av tempelet. Evangelieteksten fra Lukas, i 2. rekke, roper ut et nådens år, et nytt kirkeår er en ny start, noe nytt spirer fram.

Første rekkes GT-tekst, Salme 24, knytter nært an til evangelieteksten samme år: ”Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!”. Merk at GT-teksten i andre rekke er den som Jesus siterer i Lukas. Linkingen mellom GT og NT blir synlige og hørbare for oss på en tydelig måte denne dagen. Tredje rekkes GT-tekst er hele kapittel 12 hos profeten Jesaja og her åpnes det opp for gleden og jubelen på denne kirkeårets første dag.

Første rekkes NT-tekst er hentet fra Paulus’ brev til romerne og han taler i disse to versene om frelsen som ”er oss nærmere nå enn da vi kom til tro”. Kongen som rir inn i Jerusalem er Frelseren som få dager senere dør på korset. Linjen strekkes fra Kongen til Frelseren, fra adventstid og jul til påske. Både andre og tredje rekke henter NT-teksten fra Johannes Åpenbaring og alvoret blir i begge tekstene tydelig. I Åp. 5 er det frykten for at ingen kan åpne Livets bok som slår imot oss, men det hele løser seg når vi får vite at “løven av Juda stamme” kan åpne den, Jesus Kristus er verdig til å åpne boken, slik at vi alle kan få del i frelsen og det evige liv hos Gud. Tredje rekkes NT-tekst peker på han som “står for døren og banker”, og vil komme inn og holde måltid med oss, til tross for at han også refser og irettesetter, jfr. også dagen evangelietekst, der Jesus irettesetter jødene som driver handel i tempelet.

 

Liturgisk analyse

Husk å ønske menigheten ”Godt nytt kirkeår!” denne dagen.

Vi er på kirkens nyttårsdag og 2. rekke inviterer til å trekke linjer fra GT til NT og peke på oppfyllelsen av Skriften. Nyttårsfeiring er tid for å se tilbake og for å se framover. Den muligheten har vi også på kirkens nyttårsdag. Hvordan er mitt liv som kristen? Hvordan tar jeg imot Jesus? Lever jeg i nådens år?

 

Salmeforslag

NoS 5/6 – Gjør døren høy, gjør porten vid

v. 3 – “Han roper ute et nådens år”

v. 7 – “Mitt hjertes dør jeg åpner deg,

o, Jesus, kom hit inn til meg.”

NoS 12 – Rydd vei for Herrens komme

NoS 868 – Hosianna, Davids sønn!

(kan godt brukes som et omkved i forbindelse med preken, enten før, etter eller hvorfor ikke la menigheten være med i folkemengdens hyllest etter tekstlesningen eller under prekenen)

 

Salmelister

    5

26

870

25 / 12

 

  28

5,1-4

28

5

 

  12

       19

    12

       19

 

  20

089

19

97

 

    3

 

11

 

 

86

20

 

 

 

 

 

274