ADVENTSTIDEN

2. søndag i adventstiden

1. rekke

 

 

Hjem                                              2. søndag i adventstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Joh. 14,1-4

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

Joh. 13,31-14,31 er første del av Jesu avskjedstale, Joh. 13,31-17,26. Denne første delen tar opp ulike spørsmålsstillinger i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, slik som Jesu forherligelse, 13,31f, den korte tiden, 13,33, Jesu bortgang og gjenkomst, 14,1-3, veien til Faderen, 14,4-12, bønnen i Jesu navn, 14,13f, Ånden, Jesus og Faderen skal være hos disiplene, 14,15-24. Spørsmålet fra Joh. 14,1-12 tas opp igjen i Joh. 16,4b-11.

Jesus henvender seg igjen til sine disipler, etter en samtale med Peter, 13,36-38. Nå oppfordrer han dem til å ha samme tro på ham som på Gud, v. 1. I vv. 2f kommer en kort programtale som utvikles videre i fortsettelsen. Jesus skal nå gå til Faderen, v. 2, hvilket tydeliggjøres i vv. 4-12. Senere skal Jesus komme til bake for å hente disiplene, v. 3, hvilket beskrives nærmere i vv. 15-23. Målet for Jesu bortgang er Faderens hus, eller ”min Fars hus” som han selv sier, hvilket er spesielt for Johannesevangeliet. Det er steder der Gud bor. I den jødiske apokalyptikken finner vi mange beskrivelser av himmelen som et hvilested for de hellige. Jesus forteller at det er mange rom i huset, uten at disse blir gradert. Det viktige her er at disiplene skal forenes med Jesus. Billedspråket uttrykker kjærlighets- og fellesskapsrelasjonen mellom Faderen, Jesus og disiplene. Denne relasjonen finnes allerede nå, men har også betydning etter døden.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 3 – Å kom, å kom, Innamuel

NoS 14 – Jeg løfter opp til Gud min sang

v. 3: Når fikentreet skyter blad,

jeg er så glad,

da vet jeg det blir sommer.

Når himmerikes blomster gror,

For visst jeg tror

Guds rike snarlig kommer!

(…)

NoS 314 – Løftene kan ikke svikte

Omkved: Himmel og jord skal brenne,

høyder og berg forsvinne,

men den som tror, skal finne:

Løftene rokkes ei

NoS 863 – Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt

2008 (salmebokforslaget) – 353 Jeg går til himlen, det er mitt hjem

 

 

Salmelister

    28

 

 

 

 

    19

 

 

 

 

            3

 

 

 

 

   14,1-4

 

 

 

 

     4,1-2 + 7

 

 

 

 

 535

 

 

 

 

  12