ADVENTSTIDEN

4. søndag i adventstiden

2. rekke

 

 

Hjem                                              4. søndag i adventstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Luk. 1,39-45

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

 

 

Salmeforslag

NoS 20 – Konge er du visst

 

Salmelister