ADVENTSTIDEN

1. søndag i adventstiden

3. rekke

 

 

Hjem                                              1. søndag i adventstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Matt. 21,10-17

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Husk å ønske menigheten ”Godt nytt kirkeår!” i intimasjonen.

Vi er på kirkens nyttårsdag og 2. rekke inviterer til å trekke linjer fra GT til NT og peke på oppfyllelsen av Skriften. Nyttårsfeiring er tid for å se tilbake og for å se framover. Den muligheten har vi også på kirkens nyttårsdag. Hvordan er mitt liv som kristen? Hvordan tar jeg imot Jesus? Lever jeg i nådens år?

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 20 – Konge er du visst

NoS 45 – Mitt hjerte alltid vanker

S97 109 – Der det nye livet lever

S97 230 – Syng lovsang hele jorden

 

Salmelister