ADVENTSTIDEN

2. søndag i adventstiden

3. rekke

 

 

Hjem                                              2. søndag i adventstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Joh 16,21-24

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Kapittel 16 (vv. 4b-33) er tredje del av Jesu avskjedstale, Joh. 13,31-17,26. Denne tredje delen tar opp spørsmålsstillinger som allerede er blitt behandlet i kap. 14, men gir også nye opplysninger. Hjelperen får en funksjon i forhold til verden som han ikke hadde i kap. 14. Den korte tiden som nevnes i 14,19 blir i 16,16 til to ulike tidsperioder. I kap. 16 oppmuntrer Jesus disiplene slik at de ikke skal bli motløse i møte med verden og slik blir denne delen av avskjedstalen en trøstetale. Først tas spørsmålet fra Joh. 14,1-12 opp igjen, vv. 4b-11, deretter kommer en oppmuntring, vv. 12-15 lik den i Joh. 14,25f. I vv. 16-24 får vi en utførlig redegjørelse for den korte tid som så vidt ble nevnt i Joh. 14,18-21. Siste delen, vv. 25-33, avgrenses gjennom formelen ”dette har jeg sagt dere” i v. 25 og 33, og gir en tydelig avslutning.

I v. 21 gir Jesus et eksempel fra livet i form av en liknelse. På gresk står ”en kvinne” i bestemt form ”kvinnen” og det er en karakteristisk måte å innlede liknelser, jfr. Joh. 8,35 (slaven); Joh. 10,10 (tyven). Hos Johannes får kvinnens ”tid” peke på Jesu forestående ”tid”, da han kommer til å dø og bli forherliget hos Faderen.

V. 22 gjentar det Jesu sa i v. 20, nå i lys av liknelsen i v. 21. Igjen understrekes at disiplene først vil oppleve sorg for så å oppleve glede. Denne gleden vil ingen kunne ta fra dem. Ordbruken i ”jeg skal se dere igjen, og deres hjerter skal bli fylt av glede” er nesten den samme som i Jes. 66,14 (LXX). I Jes. 66 beskrives hvordan Sion føder barn.

I v 23f føyes to logier om bønn til det foregående. Jesus knytter an til gleden i møte med den oppstandne og peker på at denne vil gjøre det slik at disiplene ikke lenger trenger å spørre ham om ting. Nå kan de nærme seg Gud direkte i sin bønn. Logiene innledes med ”Sannelig, sannelig …”, akkurat som i v. 20, se ovenfor. Denne logien om bønn har et liknende innehold som 14,13f. Forskjellen er at nå er det Faderen og ikke Jesus som skal bønnhøre disiplene. Her presiseres at denne bønn i Jesu navn enda ikke har skjedd.

V. 24 fortsetter med enda en logie om bønn. Denne logien knytter an til 15,7. Her kombineres den med den fullkomne gleden.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 77 – Jeg er hos Gud i nåde

NoS 312 – Lær meg å kjenne dine veie

NoS 444 – Hos gud er evig glede

S97 47 – Det er makt i de foldede hender

 

 

Salmelister