ADVENTSTIDEN

3. søndag i adventstiden

3. rekke

 

 

Hjem                                              3. søndag i adventstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Joh. 5,31-36

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

 

 

Salmelister