ADVENTSTIDEN

4. søndag i adventstiden

3. rekke

 

 

Hjem                                              4. søndag i adventstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Matt. 1,18-25

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

 

 

Salmeforslag

NoS 1 – Folkefrelsar til oss kom

NoS 4 – Gled deg, du Kristi brud

NoS 19 – Kom, konge, kom i morgenglans

 

 

Salmelister