ÅPENBARINGSTIDEN

Kristi forklarelsesdag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

2. Mos. 34,27-35

Åp. 1,9-18

Matt. 17,1-9

I 2005 er Åp. 1,9-18 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

Kristi forklarelsesdag er et høydepunkt i skildringene av Jesu herlighet. Åpenbaringstidens tema åpenbares i hele sin fylde når Jesu herlighet åpenbares for Peter, Jakob og Johannes på et fjell, Matt. 17,1-9. Feiringen av dagen går tilbake til ca år 400, i Østkirken. Først rundt tusen år senere ble den i Vestkirken datofestet til 6. august. Hos oss kom den inn for fullt først med revisjonen i 1977/78. Tidligere dukket tekstene om forklarelsen opp svært sjeldent, når påske kom veldig sent eller veldig tidlig. Dagen avslutter nå åpenbaringstiden, neste søndag er overgangen fra åpenbaringstid til faste.

Første rekke har fortellingen om åpenbaringen av Jesu herlighet på fjellet som evangelietekst. Oppmerksomheten konsentreres om Jesus alene, ”Da de så opp, så de ingen andre enn Jesus”, Matt. 17,8. Teksten fra GT forteller om Moses på Sinaifjellet, som da han kommer ned igjen har et ansikt som lyser, fordi Gud hadde talt med ham. Skinnet fra Guds herlighet er tegnet i hans ansikt. Epistelteksten er Johannes’ malende beskrivelse sitt syn av Kristus, og hans herlighet.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Dagen ligger mellom jul og påske og markerer avslutningen av tiden for åpenbaringen av Jesu herlighet. Her kan det trekkes linjer, bakover og framover, som kan være med og hjelpe oss til å se Jesu herlighet.

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 104 – Vi skal se deg, Herre Jesus

 

Salmelister

 272

274

 

 

 

104

104

 

 

 

    564

  335,1-4

 

 

 

237

364,1-2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

231