ÅPENBARINGSTIDEN

Såmannssøndagen

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jer. 20,7-9

Hebr. 4,12-13

Mark. 4,26-32

 

Til dagen

Dagens gamle navn er Søndag Seksagesima, den sekstiende dag før påske. Hos oss har dagen fått navnet Såmannssøndagen etter 1. rekkes evangelietekst – lignelsen om såmannen, Luk. 8.

Mange menigheter har offer til Bibelselskapet på denne søndagen og fokuserer på ulike måter på Bibelen. Guds ord skal nå videre ut og dypere inn i mennesker.

Jesus møter oss som såmannen denne dagen. Evangelieteksten for 2. rekke består av to lignelser, før om såkornet og så om sennepsfrøet. Kraften i kornet/frøet er stort, slik kraften i Guds ord er, jfr. Hebr. 4,12-13.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

De to liknelsene, Mark. 4,26-32, følger etter to andre liknelser, 4,3-9 (om såkornet) og 4,21-25 (om lyset under skeppen). De hører med i en større enhet, Mark. 3,7-6,6a, om Jesus og hans nye familie. Etter at Jesu nye familie har kommet på plass, 3,13-35, fortsetter Jesus med videre undervisning i 4,1-34. Jesus taler her i liknelser til alle som kan høre, men for disiplene forklarer han alt, v. 33-34. Mark. 4,26-29 er særstoff, mens vv. 30-32 har paralleller i Matt. 13,31f og Luk. 13,18f.

Selv om det ikke sies direkte må tilhørerne til disse liknelsene være folkemengden, jfr. 4,1, og i 4,33f sies det rett ut at Jesus talte i liknelser til folket og forklarte dem for disiplene. De to liknelsene i 4,26-32 fortsetter temaet fra Jesu ord i 4,21-25, uansett hvor vanskelig veksten ser ut til å være vokser såkornet stille og iherdig, v. 26-29, og det ubetydelige blir stort, v. 30-32.

Guds rike liknes her med såkornet som kastes på marken, v. 26. Mennesket, anqrwpoV, sår kornet, siden har han ingenting å gjøre med at kornet vokser, v. 27. Jorden gir grøden ”av seg selv”, automath, v. 28. Mennesket er igjen aktiv når kornet har vokst ferdig og skal høstes, v. 29. Bildet av innhøsting og å svinge sigden gjenkaller den profetiske beskrivelsen av høsten ved tidens ende og Guds endelige dom i Joel 3,13. Guds rike er som mysteriet med veksten, uten menneskelig kontroll. Det endelige resultat av Jesu nærvær i ord og gjerning er uten spørsmål, se v. 3-9.14-20. Guds rike vil vokse og bære frukt, men det vil ikke være et resultat av vellykket arbeid fra disiplenes side. Høsten vil være Guds nådige gave til oss, uavhengig av de som har sådd kornet, se v. 10-13.21-25.

Den andre liknelsen sammenlikner Guds rike med et sennepsfrø, v. 30-31. Dette frøet er mindre enn noe annet frø, når det legges i jorden. Også her skjer selv veksten uten at mennesket er delaktig, v. 32. Det er en del av Guds nådefulle gjerning. Slik er det også med Guds rike. Uansett hvor lite og uanselig et sennepskorn kan være, blir det til slutt en stor busk der fugler kan bygge rede i skyggen mellom grenene. Det kan her være en hentydning til Esek. 17,23 og Dan. 4,12.21, som begge referer til at fugler og dyr samles i skyggen av et stort tre. Det blir en synliggjøring av det usynlige Guds rike. Guds rike vil vokse, for det er allerede til stede gjennom Jesu ord og person, Mark. 1,14-15. Denne liknelsen gir mot og håp midt i all misforståelse, manglende høring og forståelse og tvetydighet.

Liknelsene gir håp i det at Guds ord gir frukt, uavhengig av mennesker og har kraft i seg selv til å bære frukt. På den måten er Guds rikes nærvær sikret. Gud vil ha det siste ord.

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 Det usynlige livet med Kristus hos Gud (etter C.H. Martling)

1.     Det har sin skjulte begynnelse

2.     Det har sin skjulte tilvekst

3.     Det modner mot den store klarhet

 

Salmeforslag

NoS 234 v. 2 – Jesus, du har bragt Guds rike nær

NoS 270 v. 3 – ”Himmelriket med Guds ord

                        sine grenser vidt uvider,

                        favner hvert et folk på jord,”

 

Salmelister

562

633

 

 

 

538

943

 

 

 

    567

    568

 

 

 

568

526

 

 

 

 

 

 

 

 

611

146