ADVENTSTIDEN

2. søndag i advent

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

 Mal. 3,17-4,2a

Rom. 15,4-7

Luk. 21,4-7

I 2004 er Åp. 1,4-8 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

2. søndag i advent kalles gjerne forventningens adventssøndag. Det er Jesu gjenkomst i herlighet som settes i forgrunnen. Når Jesus kommer igjen vil hans kongemakt bli synlig for alle og enhver. Vi venter på at han skal komme, på dagen da Herren gjør sitt verk og vil være mild mot alle som tilhører ham, Malaki. Samtidig taler profeten malende om den negative siden også, om det som skal skje ”alle frekke og ugudelige”. Teksten fra Romerbrevet gir oss perspektiv på det som er skrevet tidligere, det ”er skrevet for at vi skal lære av det”, og peker på hvilket håp vi kan ha siden skriftene gir oss tålmod og trøst. Evangelieteksten taler om menneskers redsel når Menneskesønnen kommer og Jesus oppfordrer oss til å løfte hodet når det skjer, for ”da er deres forløsning nær”. Jesus forteller også lignelsen om fikentreet. Det kan drøye før Jesus kommer tilbake og da trenger vi utholdenhet og tålmodig bønn om at Gud må vekke oss opp og lære oss å våke (jfr. kollektbønnen).

Forrige søndag handlet det om Kongens komme og denne søndagen handler det om Kongen gjenkomst.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Vi er på 2. søndag i advent, det er adventstidens domssøndag, med en tematikk som ligger nær opp til Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen). Det er viktig å her se forskjellene, vi er i en glad forventningstid og en forberedelsestid. Vi skal ikke ha en ny Domssøndag. Fokus ligger ikke på selve dommen, men på hvordan vi kan gå den forventningsfullt i møte, hvordan vi kan være forberedt på dommens dag. Den som er forberedt på Jesu gjenkomst kan se fram mot den med glad forventning. Dagens kollektbønn gir oss en god pekepinn på søndagens tema og fokus. Der blir det sagt ”Vekk oss opp av likegyldighet … lær oss å våke og be.” og videre ”Hold oss fast ved ditt hellige ord, så vi i tillit til din nåde glade venter din gjenkomst”.

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 19 – Kom, konge, kom i morgenglans,

     Ropet som gjentas: Kom, konge, kom!

 

NoS 14 – Jeg løfter opp til Gud min sang

v. 3: Når fikentreet skyter blad,

jeg er så glad,

da vet jeg det blir sommer.

Når himmerikes blomster gror,

For visst jeg tror

Guds rike snarlig kommer!

(…)

NoS 314 – Løftene kan ikke svikte

Omkved: Himmel og jord skal brenne,

høyder og berg forsvinne,

men den som tror, skal finne:

Løftene rokkes ei

 

Salmelister

    28

 

 

 

 

    19

 

 

 

 

     3

 

 

 

 

   14,1-4

 

 

 

 

     4,1-2 + 7

 

 

 

 

 535

 

 

 

 

  12