FASTETIDEN

4. søndag i faste

Tilbake            Maria Budskapsdag        5. søndag i faste                                                                          Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

5. Mos. 8,1-3

1. Joh. 5,11-15

Joh. 6,1-15

I 2005 er 5. Mos. 8,1-3 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

Midtfaste er dagen da kampmotivet viker for gleden. Dagens latinske navn, ”laetare” er hentet fra Jes. 66,10 og betyr ”gled dere”. Dette er en søndag det bør feires nattverd. Tekstene handler om brød, brød fra himmelen, manna i ørkenen, 5. Mos. 8,1-3, og Jesus som gir menneskene brød og fisk, Joh. 6,1-15. Epistelteksten peker på at dette brødet fra himmelen har med evig liv å gjøre, for den som ”har Sønnen, eier livet”.

Den runde nattverdoblaten med Jesus på korset, peker på ham som gav sitt liv ”som løsepenge for mange”, Mark. 10,45 (T-tekst).

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Dette er vel den søndagen i fastetiden (sammen med Maria budskapsdag) som best egner seg til familiegudstjeneste.

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

NoS 873 – Jeg er livets brød

 

Salmelister

873

487

870

 

 

 

 

943

 

 

     98,1-3

    *

    710

 

 

131,1-2

710

*

 

 

951

951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

877

 

 

128

Fam.gudstj.

Fam.gudstj.

 

 

* To små fisker og fem små brød