FASTETIDEN

3. søndag i faste

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

2. Sam. 22,1-7

2. Kor. 12,7-10

Luk. 4,31-37

I 2004 er Hebr. 12,1-3 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

3. søndag i faste har også navnet Oculi, fra Sal. 25,15 – ”Øynene er alltid vendt mot Herren.” Tilleggsteksten fra Hebr. 12,1-3 ligger nær opp til dette – ”med blikket rettet mot ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.”. Selv om blikket er festet på Jesus, må vi denne søndagen også se på den dystre bakgrunn som gjør Jesu gjerning nødvendig. Evangelieteksten forteller om hvordan Jesu driver ut en uren ånd. Det er en kamp mot mørkets makter.

I leseteksten fra 2. Korinterbrev forteller Paulus om sin torn i legemet. Fra GT har vi sangen som David sang etter at Gud hadde fridd ham fra hans fiender og fra Saul. David kjempet mot mennesker og Paulus mot en torn i legemet, begge var avhengige av hjelp fra Gud for å vinne over det onde. Det er en troskamp vi stifter kjennskap med denne søndagen. I kollektbønnen ber vi Gud være nær i fristelser og bevare oss fra selvsikkerhet.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 106 – Jeg går i fare hvor jeg går

NoS 234 – Jesus, du har bragt Guds rike nær

 

295

128

 

 

 

887

295

 

 

 

    234

    528

 

 

 

710

97

 

 

 

951

951

 

 

 

650

656

 

 

 

528

658

 

 

 

 

449