FASTETIDEN

Langfredag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Mark. 14,26-15,37

Joh. 18,1-19,30

 

 

Til dagen

Det er ikke lenge siden dagen også hos oss bar sorgens sorte farge. Langfredag er en sørgedag, til forskjell fra alle andre dager i kirkens år. Høymessen viker plass for pasjonsgudstjenesten, der evangelienes lange fortellinger om hendelsene på langfredag har hovedplass. 

Evangelienes tekster rullerer over fire år. I 2004 har vi kommet til Johannes.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 (kommer ved en senere anledning)

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Dagens preg understrekes mange steder ved et nakent alter, ingen duk, blomster eller lys. Tidligere var det også vanlig å la orgel og kirkeklokker tie. Enkelte steder tar man opp igjen disse tradisjonene. Det blir en understrekning av dagen som en helt spesiell dag i kirkeåret.

Tyngdepunktet for gudstjenesten ligger i den lange tekstlesningen. Ta i bruk flere tekstlesere og del teksten mellom dem, la fortelleren ha en stemme, likeså Jesus og la en eller flere gi stemme til de øvrige aktørene i dramaet.

Prekendisposisjoner

Prekenen denne dagen må være kort og tale først og fremst om historiens virkning og frukt. La det bli tydelig for alle hvorfor korset var og er nødvendig.

Salmeforslag

 

164

164

 

 

 

158,1-3

158,1-3

 

 

 

158,4-5  

158,4-5

 

 

 

    158,6-8

   158,6-8

 

 

 

161

150,1-4

 

 

 

951

951

 

 

 

156

597