FASTETIDEN

Skjærtorsdag

Tilbake                                                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 53,1-5

1. Kor. 11,23-26(-29)

Joh. 13,1-15

      

Til dagen

Se hovedsiden

 

Jes. 53,1-5

(Prekentekst 2004)

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Profeten Jesaja profeterte om han som skulle komme og vi omtaler ham gjerne som Herrens lidende tjener, på bakgrunn av Jesajas profeti, 52,13 – 53,12. Vårt avsnitt begynner med et spørsmål, ”Hvem trodde …?”. Vv 1-3 taler om en tilsynelatende ubetydelig mann, som mange av hans egne ikke trodde på, Joh. 1,11. De første versene beskriver et liv, ja Jesu liv fra krybbe til grav. En kvist, v 2, som et rotskudd av tørr jord er ikke mye å skryte av og ingen bryr seg særlig om den. Når mennesker fortalte at de hadde funnet Messias, ja faktisk møtt ham i levende livet, ble de ikke trodd av den store mengden. V 3 forteller om de lidelsene mannen måtte gå i gjennom, han ble ringeaktet av sin samtid og forlatt av mennesker og han måtte tåle smerte og lidelse.

Vv. 4-5(6) understreker at lidelsen var stedfortredende. Han som var uten synd, jfr. Hebr. 4,15, som var ren, gikk i stedet for de urene. Mannen som var uten skyld, tok på seg vår skyld. Det var ikke noe galt med ham som var foraktet. Gud straffet ham i vårt sted, Gud straffet Sønnen i vårt sted og slik ble han som ikke visste av synd, gjort til synd for oss, 2. Kor. 5,21.

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Se hovedsiden.

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 121 – Her ser jeg et tålmodig lam

NoS 831 – Mens tidene går, så meget omskiftes