FASTETIDEN

Skjærtorsdag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                   Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 53,1-5

1. Kor. 11,23-26(-29)

Joh. 13,1-15

 I 2004 var Jes. 53,1-5 prekentekst. Om teksten (svært kortfattet).

Til dagen

Skjærtorsdag har helt siden 300-tallet blitt feiret som en særskilt dag for Herrens måltid. Dagens navn har sin bakgrunn i ordet ”skir”, ren. Den lange botstiden som ble innledet på Askeonsdag ble koblet sammen med Skjærtorsdag og renselse fra botstidens aske og igjen kunne de botferdig delta i nattverden. I middelalderen var det også dagen for å vaske seg grundig. Det ble på den måten en dag for både indre og ytre vask. Evangelieteksten er fortellingen om hvordan Jesus vasker disiplenes føtter.

Allikevel er skjærtorsdag først og fremst nattverdsdag, hvilket også flertallet av tekster vitner om. Epistelteksten fra Paulus 1. brev til korinterne er en gjenfortelling om innstiftelsen av nattverden. Kollektbønnen viser også till nattverden og hvordan Jesus der gir oss sitt legeme og blod til syndenes forlatelse. Den gammeltestamentlige teksten fra Jesaja handler om Herrens lidende tjener, om ham som ble sårt for våre overtredelser og på hvem straffen lå.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Evangelisten innleder her andre delen av sin bok, kap. 13-21. Her fortelles det først om Jesu siste måltid med sine disipler, Joh. 13,1-30. Etter det kommer Jesu avskjedstale, kap. 14-17, før de dramatiske hendelsene på langfredag, kap. 18-19. Til slutt følger to kapitler om oppstandelsen og om disiplenes møte med den Oppstandne, kap. 20-21. Kapittel 13 begynner med en innledning og fotvaskingen, vv. 1-5, som så følges av Jesu samtale med Peter, vv. 6-11 og fotvaskingen som eksempel, vv. 12-17. Deretter taler Jesus om forræderi og sendelse, vv. 18-20 og han peker ut Judas, vv. 21-30. Fortellingen om Jesu siste måltid har sin motsvarighet hos synoptikerne, jfr. Mark. 14,12-31; Matt. 26,17-35 og Luk. 22,7-38.

(mer kommer senere)

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Skjærtorsdag er en dag med mange lokale varianter for feiringen. Mange steder velger å flytte dagens hovedgudstjeneste til kveldstid, slik den første nattverden ble feiret om kvelden. Noen velger å feire et tilpasset jødisk påskemåltid med nattverd i kirken. Andre har en enkel nattverdgudstjeneste i kirken og en felles kveldsmat i menighetshuset etterpå. Her er det viktig å samarbeide med frivillige på stedet og finne en variant som de kan gjøre til sin.

I Ole Christian M. Kvarmes bok Åtte dager i Jerusalem finnes en forslag til et påskemåltid etter bibelsk-jødisk mønster som kan brukes i menigheten.

Prekendisposisjoner

 (kommer senere)

Salmeforslag

 

870

141

 

 

 

 

831

 

 

 

    128

    139,1-4

 

 

 

143

681

 

 

 

656

951

 

 

 

658

650

 

 

 

831

646

 

 

 

 

307