FASTETIDEN

3. søndag i faste

Tilbake                                                                                                                                                    Litteraturliste

 


T-tekster

Hebr. 12,1-3

Mark. 9,17-29

 

      

Til dagen

Se hovedsiden – 1. rekke eller 2. rekke

 

Hebr. 12,1-3

(Prekentekst 2004)

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Teksten følger rett etter troskapitlet i Hebreerbrevet (kap. 11). Kap. 12,1-3 er begynnelsen på et avsnitt som handler om Guds oppdragelse av mennesker (12,1-14(17)).

V. 1 innleder med å peke tilbake på det foregående, ”så stor en sky av vitner”, disse ble skildret i kapitlet foran, som handler om troens helter. Nå står disse rundt oss og roper at vi må holde ut. De vet at seieren venter, for de har allerede nådd dit. Disse vitnene kan bekrefte at Gud er trofast og at løftene holder, målet finnes. Etter å ha pekt på denne skyen av vitner kommer forfatteren med en rekke oppfordringer. Først om at alt som tynger og synden skal legges bort. Noe må forsakes av idrettsmannen på banen. Her gjelder det å legge bort det som kan hindre oss i å nå målet, på samme måten som en idrettsmann må forsake sider av livet for å konsentrere seg helt og fullt om sin idrett. Den andre oppfordringen handler om å holde ut i løpet, det løp som er lagt opp for oss – Gud har en plan med ditt liv. Paulus taler også om deltakere i et løp og hvordan de må nekte seg alt, 1. Kor. 9,24f.

V. 2 fortsetter og fullfører rekken med oppfordringer. Blikket skal være festet på målet – ”ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus”. Resten av v. 2 forteller om hva Jesus måtte gå igjennom for å nå målet, hans livs vei gikk gjennom fornedrelse, lidelse og død, for å komme fram til plassen han i all evighet har ved Guds høyre side. V. 3 ber oss tenke på Jesus for ikke selv å bli trøtte og motløse.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Med dagens tema, ”Seierskampen mot mørkets makter”, som briller når vi møter teksten, vil det være mulig å tale om vår kamp i verden og vårt mål for denne kampen. Det kan gi følgende disposisjon:

Løp slik at dere vinner seiersprisen!

-         La tilskuerne være til inspirasjon, med sine heiarop og som forbilder

-         Legg bort alt som hindrer en full innsats på banen

-         Hold blikket festet på målet, Jesus Kristus

 

Salmeforslag

NoS 106 – Jeg går i fare hvor jeg går