JUL OG NYTTÅR

Søndag etter jul

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 2,2-5

Kol. 2,8-10

Joh. 1,16-18

 

Til dagen

Søndag etter jul utdyper julens budskap om frelse og nåde. Teksten fra Kolosserbrevet taler om at hele guddomsfylden er til stede i Jesus og at vi får del i den gjennom ham. Evangelieteksten er avslutningen av Johannesprologen og taler også om Jesu fylde og at vi har fått del i den, ”nåde over nåde”.

En mulig overskrift for dagen er Guds Sønn og Guds barn. Det handler om Jesus Kristus, Guds Sønn og oss, mennesker, vi som får være Guds barn, jfr. Joh. 1,12. Dagen blir på den måten en videreføring av juledagens budskap.

Oversettelse og tekstkritikk

 (kommer senere)

Eksegese

 (kommer senere)

Dogmatisk analyse

 (kommer senere)

Liturgisk analyse

 (kommer senere)

Prekendisposisjoner

 

Salmer

På søndag etter jul er det naturlig å fortsette med julens salmer.

NoS 46 Nå er frelsens dag opprunnet

S97 103 Når jord og himmel møtes her (v. 4 – ”Han åpner for oss nådens dør”)