PÅSKETIDEN

2. søndag etter påske

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

Esek. 34,11-16a

1. Pet. 2,21b-25

Joh. 10,11-16

I 2005 er Joh. 10,1-10 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

På 2. søndag etter påske handler det om Jesu omsorg for sine disipler i verden. Vi hører om Jesus som den gode hyrde, og de som kom før og etter ham. Evangelieteksten etter 1. rekke handler om den gode hyrde som gir sitt liv for sauene. Fra det gamle testamentet taler profeten Esekiel om Gud som hyrde for folket sitt, en hyrde som vil lete og samle sine bortkomne sauer. Epistelteksten taler om Kristus som led for oss, bar våre synder og er hyrde for oss, de bortkomne sauene.

Det er viktig både denne søndagen og alle de andre i tiden etter påske å huske på at vi er i påsketiden og påsken varer helt til pinse. Vi feirer den oppstandne Jesus Kristus i syv ganger syv dager. Det er fest og glede som skal prege disse søndagene.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Påskens glede må fortsatt være til stede i gudstjeneste og preken. Samtidig går vi ut i hverdagen, den hellige hverdagen, sammen med den oppstandne Jesus Kristus.

Hva med å denne dagen forandre litt på utsendelsesordene, for å tydeliggjøre dagens budskap: ”Gå i fred. Tjen den oppstandne Herre Jesus Kristus med glede!”?

Prekendisposisjoner

 

 

 

Salmeforslag

Ikke glem påsketidens salmer!

NoS 310 – Vår Herre er ein hyrding god

NoS 319 – Min hyrding er vår Herre Gud

NoS 633 – Du som veien er og livet

 

Salmelister

571,1-2

187

187

196

 

 

 

552

552

 

    500

    389

    591

    591

 

319

070

537

337

 

195

 

234

195

 

139

 

337

651

 

189,1-2

765

487

487

 

 

 

 

 

 

 

Fam.gtj.