PÅSKEN

2. påskedag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Sal. 16,8-11

2. Kor. 5,14-21

Joh. 20,11-18

 

Til dagen

Førstedagens innhold føres i dag videre. Hva betyr oppstandelsen for det enkelte menneske? Oppstandelsens budskap må gis videre til andre, slik det ble gjort allerede den første påskedags morgen.

Johannes forteller hvordan den oppstandne kommer sine venner i møte og åpner deres øyne, Joh. 20,11-18.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

(kommer ved en senere anledning)

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

  

Salmeforslag