PÅSKETIDEN

3. søndag etter påske

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Sal. 126

2. Kor. 4,14-18

Joh. 14,1-11

 

Til dagen

Vi er fortsatt i påskens jubeltid og dagen er også kalt Jubilate etter sitt gamle introitus fra Salme 66,1. Pilegrimsmotivet er sterkt framme i flere av tekstene denne dagen. Ut fra evangelieteksten etter 1. rekke kan dagens tema sette til Sorgen skal bli til glede.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Joh. 13,31-14,31 er første del av Jesu avskjedstale, Joh. 13,31-17,26. Denne første delen tar opp ulike spørsmålsstillinger i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, slik som Jesu forherligelse, 13,31f, den korte tiden, 13,33, Jesu bortgang og gjenkomst, 14,1-3, veien til Faderen, 14,4-12, bønnen i Jesu navn, 14,13f, Ånden, Jesus og Faderen skal være hos disiplene, 14,15-24. Spørsmålet fra Joh. 14,1-12 tas opp igjen i Joh. 16,4b-11.

Jesus henvender seg igjen til sine disipler, etter en samtale med Peter, 13,36-38. Nå oppfordrer han dem til å ha samme tro på ham som på Gud, v. 1. I vv. 2f kommer en kort programtale som utvikles videre i fortsettelsen. Jesus skal nå gå til Faderen, v. 2, hvilket tydeliggjøres i vv. 4-12. Senere skal Jesus komme til bake for å hente disiplene, v. 3, hvilket beskrives nærmere i vv. 15-23. Målet for Jesu bortgang er Faderens hus, eller ”min Fars hus” som han selv sier, hvilket er spesielt for Johannesevangeliet. Det er steder der Gud bor. I den jødiske apokalyptikken finner vi mange beskrivelser av himmelen som et hvilested for de hellige. Jesus forteller at det er mange rom i huset, uten at disse blir gradert. Det viktige her er at disiplene skal forenes med Jesus. Billedspråket uttrykker kjærlighets- og fellesskapsrelasjonen mellom Faderen, Jesus og disiplene. Denne relasjonen finnes allerede nå, men har også betydning etter døden.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Å være der Jesus er … (etter C.H. Martling)

1. Det er å vandre med ham på samme vei

2. Det er å hvile med ham i samme sannhet

3. Det er å leve med ham i samme liv

 

Salmeforslag

NoS 419 – Jesus, du er den himmelveg

 

Salmelister

187

870

389

870

187

 

 

 

 

858

    463,1-3

    192

    870   

    663

    375

858

389

725

725

376

196,1-3

195

192

187

763,1-3

194