PÅSKEN

1. påskedag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 25,8-9

Rom. 6,9-11

Joh. 20,1-10

 

Til dagen

Kristus er oppstanden!

Ja, han er sannelig oppstanden!

”Kirken kler seg i strålende hvitt. Orgelbruset er som bruset av store vann.” (Etter Giertz)

Jesus kommer oss i møte som den oppstandne. Graven er tom!

Dette er dagen for utvidet lovsang og Nicenum brukes helst som trosbekjennelse denne dagen. Høytidsverset hører med før prekenteksten leses.

Påskedag handler om Jesu oppstandelse, men også om vår oppstandelse til det evige liv, jfr. kollektbønnen.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

(kommer ved en senere anledning)

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

  

Salmeforslag

 

191

 

 

 

 

187

 

 

 

 

 182

 

 

 

 

    177

 

 

 

 

189

 

 

 

 

179

 

 

 

 

194