PINSEN

2. pinsedag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

Jes. 44,2-6

Apg. 10,42-48a

Joh. 3,16-21

 

Til dagen

2. pinsedag er en videreføring av 1. dag. Fortsatt hører vi om Åndens komme og om de troendes fellesskap i kirken. Denne dagen er det troen som står i forgrunnen, sammen med Ånden. Jesus trer fram for oss som Guds gave. Evangelietekstene taler ikke direkte om Ånden. Den gammeltestamentlige teksten fra Jesaja taler om Ånden som Gud vil utøse. Fra NT hører vi om hvordan Åndens gave også gis til hedningene. Evangelieteksten er hentet fra Jesu samtale med Nikodemus om hvordan man blir frelst.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmer