SÆRSKILTE DAGER I KIRKEÅRET

Sankthansaften/dag   Jonsok

Tilbake                                                                                                                                           Litteraturliste

 


Tekster:

Mal. 4,5-6

Apg. 19,1-6

Joh. 10,40-42

I 2007 er Luk. 1,57-66 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

Jonsok eller Sankthans har fått sitt navn etter Døperen Johannes. Dagen er viet hans fødsel, og han er den eneste, bortsett fra Jesus, som har en dag i kirkeåret viet sin fødsel. Feiringen er tidfestet til 23/24. juni. Dagen har vært feiret allerede på 300-tallet og var en av de få helgendager som overlevde reformasjonen. Fram til 1770 var dagen (24. juni) helligdag. Siden har St. Hansaften vært feiret med sterkt preg av folkelig fest, mens St. Hansdagen har kommet helt i skyggen. På denne tiden vender solen og dagene blir langsomt kortere. En tilknytning til dette finner vi i Døperens ord om at Jesus og seg selv: ”Han skal vokse, jeg skal avta”, Joh. 3,30.

Dagen har bare en tekstrekke og en tilleggstekst. Dette gjør at tekster som Sakarjas lovsang, Luk. 1,67ff ikke slipper til. Gudstjenesten på denne dagen kan følge Ordning for Forenklet høymesse eller Prekengudstjeneste, Morgensang eller Aftensang. Når dagen faller på en søndag er det naturlig å feire den i den ordinære høymessen. Feires det nattverd kan man overveie om prefasjonen for pinse burde brukes, jfr. Apg-teksten. Kirkeårsfargen er hvit og musikken for festtiden kan brukes. GT-teksten er hentet fra de aller siste versene i den aller siste boken, Mal. 4,5-6, og handler om at Gud skal sende profeten Elia for å forberede folket på Herrens dag. Epistelteksten er fra Apostelgjerningene og handler om forskjellen mellom Johannes-dåpen og dåpen i Jesu navn.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 86 – Navnet Jesus blekner aldri

 

Salmelister: