TREENIGHETSTIDEN

2. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

5. Mos. 15,7-8 og 10-11

1. Joh. 3,13-18

Luk. 16,19-31

 

Til dagen

Denne dagen har blitt kalt ”Den rike manns søndag”, fordi at tekstene i stor grad dreier seg om rikdom og fattigdom. Dette er allikevel en innsnevring. Tekstene handler om evighetens alvor og omvendelsens nødvendighet. Jesus trer denne dagen fram nærmest som en vekkelsespredikant som vil rope oss alle inn til sitt himmelske rike. I evangelieteksten forteller Jesus om en rik mann og en fattig mann, og hva som skjer med dem etter døden. Det er en advarsel mot å glemme Gud i vår hverdag, og ikke se de rundt oss som trenger en hjelpende hånd. Epistelteksten er hentet fra Johannes første brev og forteller at vår kjærlighet må komme til syne i handling. Samme budskap finner vi i teksten fra 5. Mosebok, der det tales om å hjelpe den som har behov for hjelp.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Tekstavsnittet er fra den delen av evangeliet som fører fram mot Jerusalem, Luk. 9,51-19,10. I kapittel 16 er det flere advarsler mot velstand og de to liknelsene, 16,1-13 og 16,19-31 hører sammen, saklig sett.

V. 19-22 setter scenen for Jesu liknelse. Først presenteres den rike mannen, v. 19. Hans ekstravagante klesdrakt og utsvevende liv gir oss et innblikk i hans hverdag. Klærne nevnes førs og maten som nummer to. I denne hverdagen finnes også en fattig mann, rett utenfor den rikes port ligger den fattige Lasarus, v. 20. Om ham får vi vite hva han heter og siden han ligger utenfor den rikes port er det sannsynlig at han ikke har noen bolig. Vi får også vite at hans kropp var full av verkende sår. Den fattige er syk og utstøtt, han ønsker bare å få spise seg mett av smuler, v. 21. Sammen med den fattige nevnes også gatens hunder. V. 22 forteller om at begge de to mennene mister livet. De dør og den rike begraves, mens det blir fortalt at den fattige blir båret til Abrahams fang av engler. Det kan ikke være tilfeldig at Jesus ikke nevner at det fattige ble begravd, men heller en viktig faktaopplysning. I jødisk tradisjon, var det å ikke bli begravd på lik linje med å bære på en forbannelse fra Gud. Derfor er det oppsiktsvekkende at Lasarus blir båret av engler til Abraham. Den rike eide alt det et menneske kan ønske seg, allikevel lever han et forfeilet liv. Lasarus, på sin side, hadde ingenting, menneskelig sett, men etter døden tar Gud hånd om ham. Han levde ikke et forfeilet liv, men et liv som førte til det mål som Gud har satt for hvert menneskeliv, den store gleden i Guds rike.

Jesu sammenligning av de to mennene fortsetter i døden. Begge mennene kommer til dødsriket, Hades, selv om de er langt fra hverandre, v. 23. Jesu framstilling av livet på den andre siden gjøres med de trekk som var velkjente for hans samtid. Mens den rike mannen var i pine var Lasarus ved Abrahams side. Den rike mannen virker ikke å ha blitt ydmyk av sin nye og pinfulle tilstand. I stedet ser han fortsatt på Abraham som sin ”far”, v. 24, og mener tydeligvis at en mann som Lasarus er hos Abraham for å hjelpe ham og utføre tjenester for en rik mann som han selv. De som kaller Abraham for ”far” er de som fører et liv som reflekterer deres anger og når den rike mannen da gjør det, virker det ironisk og innbilsk.

Abraham nekter den rike mannen å få sitt ønske oppfylt av to grunner, vv. 25f. Mannen er offer for sine egne valg, han har fått sine goder mens han levde og samtidig latt Lasarus lide, uten å hjelpe ham. Dessuten er kløften mellom dem umulig å komme over.

Den rike mannen viser nå en viss omsorg for sine brødre, v. 28, og ber om at Abraham sender Lasarus til dem, v. 27, for å advare dem. Selv denne omsorg viser hvor selvopptatt han er siden det manifesterer hvor karakterfast denne mannen har vært og fortsatt er. Tanken om at en død kan komme tilbake for å besøke de levende var vanlig i den antikke verden, også for å advare gjenlevende. På bakgrunn av det er Jesu fortelling bemerkelsesverdig siden et slikt besøk blir avvist, v. 29. Abraham viser til at de har Moses og profetene og er ikke dette nok, så vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde, v. 31.

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 716 – Gud, du er rik!

 

Salmelister

268

931

 

 

 

718

711

 

 

 

   331

    718

 

 

 

716

716

 

 

 

 

 

 

 

 

766

763