TREENIGHETSTIDEN

26. søndag etter pinse

Tilbake            Domssøndagen/Siste søndag i kirkeåret       27. søndag etter pinse                                     Litteraturliste

 


1. og 2. rekkes tekster:

Am. 4,7-8.12-13

1. Tess. 5,1-5

Luk. 17,20-30

 

Til dagen

I dagens kollektbønn tales det om åndelig beredskap til å møte Jesus den dagen han kommer igjen. Dagen har bare en tekstrekke, siden den sjelden kommer. Teksten fra GT har et uttrykk som gjentas, ”Dere vendte ikke om til meg”. Epistelteksten taler om ”tider og tidspunkt” som det ikke er nødvendig å skrive nærmere om. Evangelieteksten forteller at Guds rike allerede har brutt fram og er iblant oss, samtidig som tiden for Jesu gjenkomst ikke er oss gitt å kjenne. Jesus tegnes som oppfyllelsen av Jonategnet (Matt. 16 – T-tekst) og som den gjenkomne Menneskesønnen (Luk. 17).

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Lukas forteller oss om Jesu ferd opp til Jerusalem fra 9,51 til 19,27. Reisen nærmer seg nå slutten og 17,20-18,8 har et eskatologisk preg, hvilket skiller det fra tekstene like før og etter. Jesus adresserer her to grupper, fariseerne, 17,20-21 og sine disipler, 17,22-18,8 (om 18,1-8 se Bots- og bededag, T-tekst). Jesus og fariseerne samtaler om når Guds rike skal komme, 17,20-21, mens Jesus taler til disiplene om hvor Guds rike skal komme, 17,22-37. Det Jesus sier til disiplene kan deles opp i fem deler – 1. Disiplene vil spørre, Hvor? Vv. 22-24, 2. Jesus: forkastelse og lidelse, v. 25, 3. beredskap i forventning til katastrofal dom, vv. 26-30, 4. Disiplene: oppgivelse av liv, vv. 31-35 og 5. Disiplene spør: ”Hvor”? V. 37.

Lukas gir ingen direkte plassering for samtalen mellom Jesus og fariseerne, v. 20-21. Dette er første gangen i Lukas og Apostelgjerningene at et spørsmål om klarhet i forhold til Guds rike fører til korreksjon av misforståelse om den eskatologiske tidstabellen og om hvordan Guds rike er, se Luk. 19,11-27; 21,7-36; Ap.gj. 1,6. Spørsmålet som fariseerne kommer med er fei på to måter. For det første antar det at Guds rike kun er et framtidig rike. For det andre antyder Jesu svar at fariseerne håper at de kan komme fram til når Guds rike skal komme gjennom vitenskapelige observasjoner. Jesus snur det hele og sier at Guds rike allerede er også der det ikke kan sees.

I v. 22 markerer Lukas et skifte av tilhørere, fra fariseerne til disiplene, men saken er fortsatt den samme. Fokuset er nå flyttet fra når Guds rike skal komme til hvor og hvordan det skal komme. Disiplene står i fare for å bli slappe i forestillingen om at Guds rike er allerede her og nå og glemme at det en dag vil komme for fullt. Jesus advarer dem for å lytte til alle dem som vil fortelle hvor Menneskesønnen er, vv. 23-24. Før Menneskesønnen kommer skal han lide og bli forkastet, v. 25.

Jesus taler så om menneskene på Noahs, v. 26f, og Lots, v. 28f, tid. Det handler om å være beredt, fordi at vi ikke kjenner tiden for når dagen kommer. Feilen med menneskene var at de ikke regnet med muligheten for plutselig å bli stilt til ansvar. Jesus framholder det plutselige og ugjenkallelige. I v. 30 kommer han med den klare linken til det han selv taler om nå, Menneskesønnen skal åpenbares på den dagen de ikke kjenner. Det gjelder å være beredt, uansett tid og sted.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Midt i menneskenes dager (etter C. H. Martling)

1.     – spør man etter Guds rike

2.     – finnes Guds rike skjult

3.     – skal Menneskesønnens dag avsløre Guds rike

 

Salmeforslag

NoS 260 – En dag skal Herrens skaperdrømmer møte

 

Salmelister:

860

 

 

 

 

429

 

 

 

 

  15,1-2

 

 

 

 

535

 

 

 

 

645

 

 

 

 

658

 

 

 

 

863