TREENIGHETSTIDEN

4. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

Mi. 7,18-19

Efes. 2,1-10

Luk. 15,1-10

I 2005 er Hos. 14,2-5 prekentekst. Om teksten.

I 2007 faller dagen sammen med Sankthansdagen og det foreslås brukt tekster og kollektbønner for den dagen.

Til dagen

Lignelsen om den fortapte sønn i Luk. 15 står sentralt denne dagen. Tekstene handler om det bortkomne og villfarne. Samtidig er sønnen også hjemkommen, han vender om og kommer hjem igjen. Selv om tekstene taler om vår omvendelse er også Gud tydelig denne dagen. Hans kjærlighet til menneskene driver ham til å finne løsninger for alle de fortapte. Nådens bord bør være dekket denne søndagen.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

NoS 237 – Av dypest nød jeg rope må

NoS 399 – Gud er nådig,

 

Salmelister

591

763,1-3

 

 

 

 

336

 

 

 

    487

    552

 

 

 

496

332

 

 

 

650

650

 

 

 

 

652

 

 

 

299

299