TREENIGHETSTIDEN

8. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

Salme 147,1-11

2. Kor. 9,8-12

Mark. 8,1-9

 

Til dagen

Tematisk ligger denne søndagen nært opp til Midtfastesøndagen. Guds omsorg står sentralt. Kollektbønnen begynner med en takk til ham som viser sin ”omsorg for vår sjel og vår kropp”. I dag er det den omsorgsfulle Jesus som kommer til syn for våre øyne.

GT-teksten er hentet fra Salmenes bok, Salme 147, som er en takkesalme, der takken knyttes til Guds makt og til hans omsorg. Epistelteksten er fra 2. Kor. 9, der Paulus viser til den Gud som har omsorg for de fattige. Evangelieteksten er en av de to brødundertekstene hos Markus. Det er den fysiske sulten som poengteres i denne teksten.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Teksten er hentet fra en del av evangeliet der Jesus beveger seg utenfor Galilea, i hedningeområde, 6,14-8,30. Selve teksten er en dublering av brødunderet i 6,31-44, der 5000 mennesker spiser seg mette på fem brød og to fisker. De lærde diskuterer hvorvidt det her dreier seg om to ulike tradisjoner og hendelser eller om det er en fortelling som Markus har gjort til to for å få fram et poeng. Uansett bruker Markus dette på en effektiv måte, der han får fram to ulike poeng. I kap. 6 er det den åndelige sulten blant israelittene som er i fokus, mens det her er den fysiske sulten hos hedningene. Gud har omsorg for begge grupper og gir i rikt mål. Matteus har en parallell til fortellingen vi har her i Mark. 8, jfr. Matt. 15,32-39.

V. 1 begynner med en dobbel tidsangivelse, ”på denne tid” og ”igjen”. Det første uttrykket setter hendelsen i nær kontakt med det som nettopp har skjedd, helbredelsen av den fønikiske kvinnens datter og av den stumme og døve, Mark. 7,24-37. Det andre uttrykket ser tilbake på den tidligere fortellingen om et brødunder, Mark. 6,31-44.

Folket har vært sammen med Jesus i tre dager, v. 2 og Jesus forteller at han ”synes inderlig synd på” dem, jfr. 6,34, der Jesu medfølelse med folket blir uttrykt uten at han selv setter ord på det. Jesus fortsetter her med å beskrive situasjonen, v. 2b-3, for folket. De som er samlet kommer fra et stort område og mange av dem er langt fra sine hjem.

Disiplene viser igjen sin manglende forståelse for hvem Jesus er og hva han kan gjøre, i det de stiller spørsmål om hvordan det kan skaffes mat til dem, v. 4. Det ser ut som om de ikke har lært noe av det de tidligere har opplevd sammen med Jesus.

Jesus møter deres spørsmål med et spørsmål, v. 5. Disiplene blir spurt om hvor mange brød de har og de forteller at de har sju brød. Dette står i kontrast til at Jesus i 6,8 ga dem klar beskjed om at de ikke skulle ta med seg brød når de ble sendt ut på misjonsoppdrag.

Jesus ber så folket om å sette seg, v. 6. Videre er det ingen referanser til Exodus, slik det er i 6,39f. Her går fortellingen rett over på hva Jesus gjør med brødet. Han tar det og ber takkebønnen, jfr. 6,41, så deler disiplene ut brødet til folket. Først deretter blir det nevnt at de også har noe fisk, v. 7, og at Jesus også velsigner det og befaler at det skal deles ut.

I vv. 8-9 kommer en rask oppsummering, jfr. 6,42-43. Alle var mette og restene ble samlet inn, sju kurver. Her brukes tallet for helhet, mens i kap. 6 var det 12 kurver, 12 for antallet stammer i det israelske folk. Fortellingen avsluttes med en indikasjon om hvor mange som har blitt bespist, her 4000, jfr. 6,44. Deretter lot Jesus folket gå hjem, nå var de mette og i stand til å gå dit de skulle.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

 

Salmelister