TREENIGHETSTIDEN

9. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

Mika 3,5-7

Gal. 1,6-9

Matt. 7,15-20

 

Til dagen

I dag advares vi mot de falske profeter. Jesus møter oss i dag som en myndig lære og han advarer oss slik at vi ikke skal ta feil av Guds vilje.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

 

Salmelister