TREENIGHETSTIDEN

Bots- og bededag

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

Jes. 59,1-4.8-9

Gal. 5,16-24

Matt. 3,7-12

I 2005 er Luk. 18,1-8 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

Bots- og bededag er en forholdsvis ny dag i kirkeåret. På sin nåværende plass i kirkeåret har den bare vært siden 1950 og i 1985 fikk dagen sin nåværende liturgi. Dagens særpreg er at denne dagen står folket som folk for Gud i bønn og bot. ”At folket kalles til bot, vil først og fremst si at den enkelte kalles til omvendelse” (Wisløff). Synden framfor alle på Bots og bededag blir vel at vi ikke har latt Gud være Gud, ikke tatt ham alvorlig, men innrettet oss som om han ikke var til.

Tekstene denne dagen er alvorlige, samtidig som det også tales om den barmhjertige Gud, som er rik på tilgivelse, Jes. 55,7. Alvoret ligger i oppfordringen til omvendelse til Gud og i å gjøre etter Guds vilje.

I kollektbønnen ber vi om tilgivelse og hjelp til å vende om og bære omvendelsens frukter.

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Bots- og bededag er en dag med en helt spesiell liturgi hos oss. Denne liturgien har bare to tekstlesninger. Allikevel settes det opp tre tekster for dagen. En av disse tekstene må vike, og det blir opp til hver enkelt prest å avgjøre hvilken lesetekst som skal brukes, i tillegg til prekenteksten. Etter preken kommer bededagsbønnen, som er lang og krevende, i det den skal bes mens liturgen kneler på alterringen. En mulighet er å være to denne dagen og dele på bønnen, er dere ikke flere prester eller har dere ikke diakon, så finnes det kanskje en i menigheten som kan være med og gjøre dette.

I gudstjenesteveiledningen står det at nattverd kan holdes dersom det sjelden er gudstjeneste i vedkommende kirke. Det er ikke vanskelig å forstå at gleden og jubelen i nattverden kan oppleves som en voldsom kontrast til dagens sterke botspreg. Mange steder velger man å ha skriftemål denne dagen. Allikevel er det ikke tvingende nødvendig å sløyfe nattverden. Nattverden har også sitt botspreg, selv om det ikke er hovedsaken ved sakramentet. I liturgien tales det om ”å ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter”. Bønnen ”Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere” i Fader vår, står der til selvprøvelse i denne sammenhengen. Bibelen taler om selvprøvelse i forbindelse med nattverden, se 1. Kor. 11,28, der det tales om å tenke på at det er Herrens legeme og blod man spiser og drikker. I våre menigheter i dag står ikke selvprøvelsen sterkt i forbindelse med nattverden og kanskje er nettopp Bots- og bededag dagen da denne kunne fornyes.

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

NoS 108 – Ingen vinner frem til den evige ro

 

Salmelister:

241,1-4

 

 

 

 

336

 

 

 

 

710

 

 

 

 

951

 

 

 

 

528