TREENIGHETSTIDEN

1. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 6,1-8

Tit. 3,4-7

Matt. 28,16-20

 

Til dagen

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag