TREENIGHETSTIDEN

23. søndag etter pinse

Tilbake            Domssøndagen/Siste søndag i kirkeåret                 24. søndag etter pinse                            Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Esek. 33,7-11

Efes. 4,30-32

Matt. 18,15-20

 

Til dagen

Denne dagen handler det om tilgivelse og Tilgivelsens søndag er en god overskrift. Flere av tekstene taler også klart om bønnen. Det handler om Guds tilgivelse og vår tilgivelse. Dagens tekster møter oss med krav om helhjertethet som uttrykk for Jesu eget hjertelag. Tekstene legger vekt på at vi skal tilgi hverandre og vi blir minnet om at denne personlige tilgivelsen har sin rot i Jesu verk.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

NoS 871 – La oss vandre i lyset

NoS 425 Å, var eg meir deg, Jesus lik