TREENIGHETSTIDEN

4. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 65,1-2

1. Pet. 5,5b-11

Luk. 15,11-32

 

Til dagen

Lignelsen om den fortapte sønn i Luk. 15 står sentralt denne dagen. Tekstene handler om det bortkomne og villfarne. Samtidig er sønnen også hjemkommen, han vender om og kommer hjem igjen. Selv om tekstene taler om vår omvendelse er også Gud tydelig denne dagen. Hans kjærlighet til menneskene driver ham til å finne løsninger for alle de fortapte. Nådens bord bør være dekket denne søndagen.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag

NoS 237 – Av dypest nød jeg rope

NoS 399 – Gud er nådig,

 

Salmelister

071

307

 

 

 

399

 

 

 

 

   055

   335

 

 

 

405

405

 

 

 

0103

 

 

 

 

 

487

 

 

 

529