TREENIGHETSTIDEN

Siste søndag i kirkeåret/Domssøndagen

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 51,11-15

Åp. 22,12-17

Matt. 25,1-13

I 2004 er Åp. 22,12-17 prekentekst. Om teksten.

Til dagen

Kirkeårets siste søndag har hos oss fått undertittelen Domssøndagen. Det handler om den endelige dommen, om menneskets regnskap overfor Gud. Dagen er på denne måten tilbakeskuende og gir oss anledning til å se tilbake på året som er gått. Hvordan har det vært? Hvordan har vi møtt Guds nåde? Har vi gitt videre av hans kjærlighet og nåde, eller har vi vist uforsonlighet eller likegyldighet overfor andre? Det er tid for selvransakelse, kanskje med ordene fra Salme 139,23-24; ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker, se om jeg er på den onde vei (=fortapelsens vei), og led meg på evighetens vei (=frelsens vei). Samtidig peker denne dagen også framover, mot gleden i Guds rike.

Dommen har en dobbelt utgang, fortapelse eller frelse og begge aspekter kommer til syne gjennom dagens tekster. Evangelieteksten om de ti jomfruene, Matt. 25,1-13, har denne dobbeltheten i seg, fem fikk være med inn på festen og fem ble stående utenfor. Epistelteksten fra Johannes Åpenbaring taler om Jesu gjenkomst til dom og om et innenfor og et utenfor. Teksten fra GT taler om jubel og glede, når de som Herren har fridd ut kommer tilbake. Kollektbønnen taler om Guds regnskap med oss på dommens dag til frelse eller fortapelse. Den dobbelte utgang blir gjennom både tekster og kollektbønn holdt fast ved, det handler om Frelse eller fortapelse på denne dagen.

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag