TREENIGHETSTIDEN

19. søndag etter pinse

Tilbake                                                                                                                                                    Litteraturliste

 


T-tekster

5. Mos. 10,12-14

Gal. 3,17-22

1. Joh. 2,15-17

Matt. 13,44-46

 

Til dagen

Se hovedsiden – 1. rekke eller 2. rekke

 

Matt. 13,44-46

(Prekentekst 2004)

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Disse to liknelsene er en del av Jesu tredje store ”tale” hos Matteus, 13,1-53. ”Talen” rammes inn av to vers som karakteriserer innholdet i Jesu undervisning som ”liknelser”, Matt. 13,3.53. Seks av de sju liknelsene vi finner innenfor denne rammen innledes med vendingen ”Himmelriket kan lignes med …”, vv. 24.31.33.44.45.47. Kapitlet er delt i to hoveddeler, den første inneholder de fire første liknelsene, vv. 4-35, og disse er rettet til folket, mens de tre siste liknelsene, vv. 44-50, utgjør den andre hoveddelen og er rettet til disiplene. Liknelsene om skatten i åkeren, v. 44 og om perlen, 45-46 er begge særstoff for Matteus. De ser ut å høre sammen, der de står mellom utleggelsen av liknelsen om ugresset, vv. 36-43, og liknelsen om fiskenoten, vv 47-52.

I v. 44 sammenliknes himmelriket med en skatt, qhsauros, som er gjemt i en åker. Det forteller om at himmelriket er verdifullt og ikke alltid så lett å finne. Skatten blir funnet av en mann, som ser og forstår dets verdi, han blir så glad at han går bort og selger alt han eier og kjøper hele åkeren. Hvorvidt dette er moralsk riktig eller ikke, blir ikke problematisert i teksten, her fortelles bare at han gjør det. Liknelsens poeng er at han i gleden over denne flotte skatten er villig til å selge alt han eier for å få tak i skatten på åkeren. Sammenlign med den rike unge mannen, Mark. 10,17-27(evang. 2. rekke); par. Matt. 19,16-26, som ikke er villig til å selge alt for å få evig liv.

I v. 45f sammenliknes himmelriket med en kjøpmann, som søker etter fine perler, margaritas. Perler er ikke som edelstener, for perler er produkter av levende organismer. De er resultat av noe ondt, et sandkorn eller liknende som kommer inn i østersskallet og blir dekket av perlemor, til perlen er formet. Det hevdes av noen at perler ikke ble så høyt verdsatt blant jøder, men derimot blant hedninger. Perlen, som kjøpmannen finner er så verdifull at han må selge alt han eier for å kunne kjøpe. Igjen møter vi en mann som er villig til å selge alt for å kjøpe en verdifull gjenstand. Noen mener at det himmelriket i begge disse liknelsene er å likne med hele hendelsesforløpet.

Meningene er delte om hvordan vi skal tolke disse liknelsene. Skatten og perlen er faste metaforer for det som er verdifullt, Matt. 6,19-21 – skatt, Matt. 7,6 – perle. Noen mener at skatten og perlen er Kristus, gjennom hvem himmelriket har kommet oss nær, og at det er vi som finner rikdommen. Andre mener at det er vi som er skatten og perlen og at det er Kristus som finner oss. Det finnes også de som mener at skatten er et bilde på Israel og perlen på menigheten. Skatten ble funnet av en som ikke søkte den, han snublet nærmest over den ute på en åker. Perlen ble funnet av en som virkelig lette etter en fin perle, han var på leiting etter perler. De to liknelsene er besnærende like. Allikevel er det noen ulikheter, de to mennene har helt ulik holdning, den første finner noe han ikke har lett etter, mens den andre er på aktiv leting og finner. Dersom man ikke antar at himmelriket er å likne med en hendelse, men med en ting/person, må det i det første være å likne med en skatt og i den andre med en kjøpmann. Disse ulikhetene åpner for en tolkning som er en blandning av de to første forslagene ovenfor. Skatten er Kristus og vi finner den, perlen er oss mennesker og kjøpmannen Kristus, som leter etter de bortkomne sauene.

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Å selge alt (etter Martling)

1. Det kan se ut som en dårlig handel

2. Det kan være den beste satsingen

3. Det kan bli å få enda mer

 

Salmeforslag

NoS 554 – Gud, la ditt ord i nåde lykkes

v. 4: Det var som tapt, men er gjenfunnet,

       vi har den skatt og perle god.

NoS 566 – Jesus satt i båten

NoS 714 – Intet er vårt