TREENIGHETSTIDEN

4. søndag etter pinse

Tilbake                                                                                                                                                    Litteraturliste

 


T-tekster

Sal. 193,1-12

Hos. 14,2-5

Matt. 9,9-13

Rom. 8,12-17

Gal. 1,13-24

 

Til dagen

Se hovedsiden – 1. rekke eller 2. rekke

 

Hos. 14,2-5

(Prekentekst 2005)

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Profeten Hosea var profet i Nordriket. Hans profetiske tjeneste begynte under Jeroboam den annen, da Israel var på høyden av sin makt, 2. Kong. 14. Hosea var en yngre samtidig av Amos og en eldre av Jesaja og Mika. Antagelig holdt Hosea på rundt 60- 65 år under kongene Ussias, Jotam, Akas og Esekias i Juda og kong Jeroboam den annen i Israel, Hos. 1,1. Hovedtemaet hos Hosea er den guddommelige medynk og kjærlighet som vises Israel. Navnet Hosea betyr ”hjelp” eller ”utfrielse”.  I de tre første kapitlene beskrives Hoseas liv, dette gjenspeiler Guds store kjærlighet til folket. Samtidig er Hosea en streng profet og hans forkynnelse bærer preg av det dype forfallet i folket, og han refser både dem og kongen. Et nøkkelord hos Hosea er ”omvendelse”.

I kapittel 14 finner vi formaninger til omvendelse. Særlig de tre første versene er en sterk oppfordring til omvendelse. Hosea avslutter nå sine profetier med en appell til omvendelse og et løfte om at Herren fremdeles, til tross for folkets frafall, vil være deres Gud, v. 2. Folket oppfordres til å vende om og komme til Gud og be om tilgivelse for sin synd, v. 3. Sammen med omvendelsesbudskapet kommer også en advarsel mot å søke hjelp andre steder, v. 4. Det finnes ingen annen Gud enn Herren, Israels Gud, det er bare hos han de kan finne miskunn. Herren Gud er mektig til å lege folkets frafall, v. 5, og hans kjærlighet er så stor at hans vrede blir vendt fra dem.

Dogmatisk analyse

Dagens tekst er en omvendelsestekst. I vår kontekst, med også det nye testamente som bakgrunn, betyr det omvendelse til Jesus Kristus. Han er forløseren som har betalt vår gjeld til Gud og gjennom han får vi tilgivelse for våre synder.

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Vend om til Herren Gud

·        for frelsen finnes ikke andre steder

·        for Gud tilgir vår skyld

·        for Gud elsker oss av hjertet

 

Salmeforslag