JUL OG NYTTÅR

Julenatt

Alle år

 

 

Hjem                                                           Julenatt – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Matt. 1,18-25

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

 

Salmeforslag