JUL OG NYTTÅR

Julenatt

 

Hjem                      Juledag                             

 


                              Alle år

GT:                       Mika 5,1-4a                                                                      

NT:                        1. Joh. 1,1-4                                                                     

Evangelietekst:     Matt. 1,18-25                                                                    

 

 

Poetisk tekst:         Salme 139,11 / 12 Omkved: S97 249

 


 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

 

Liturgisk analyse

 

Salmeforslag

Her er det bare å fortsette å øse av julens salmer.