JUL OG NYTTÅR

Nyttårsdag

1. rekke

 

 

Hjem                                                        Nyttårsdag – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Luk. 2,21

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Verset er en del av fortellingen om Jesu fødsel og barndom, Luk. 1,5-2,52, og er som store deler av fortellingen særstoff for Lukas. Det står midt mellom fortellingen om Jesu fødsel, 2,1-20 og presentasjonen av Jesus i templet, 2,22-39(40). Kommentarene knytter gjerne verset til et følgende, mens NO78/85 har satt det på slutten av Jesu fødsel. V. 21 binder sammen det foregående og det som følger. Etter fødselen skal guttebarnet omskjæres på den åttende dag og på dette følger flere mer eller mindre lovpålagte ting, som Marias renselsestid og framvisningen i templet. Etter åtte dager ble Jesus omsåret på vanlig måte. Hovedvekten ligger på navngiving av barnet her. Navnet som han får er det som engelen tidligere har meddelt Maria, 1,31, Jesus, IhsouV. Gutten får et vanlig jødisk navn, som korresponderer med de hebraiske Yehôsua eller Yesûa og betyr ”Herren frelser”. Navnet hadde en særlig betydning, jfr. Matt. 1,21, og det må Lukas ha vært klar over, se Luk. 2,11. Verset drar også en parallell mellom Døperen Johannes og Jesus, 1,59f og knytter denne fortellingen til budskapet til Maria.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

Årsprogram i fire punkter (etter C.H. Martling)

1.     Startpunktet: begynne alt i Jesu navn

2.     Vendepunktet: forlate det gamle i Jesu navn

3.     Holdepunktet: møte det nye i Jesu navn

4.     Rettningspunktet: gjøre alt i Jesu navn

 

 

Salmeforslag

Denne dagen er det en salme vi vanskelig kommer utenom:

NoS 86 – Navnet Jesus blekner aldri

Omkved: Navnet Jesus må jeg elske,

Det har satt min sjel i brann.

Ved det navnet fant jeg frelse,

Intet annet frelse kan.

NoS 84 – Saligheten er oss nær

  Brorsons salme vektlegger også Jesu navn og dets betydning, se spesielt v. 2 og 4.

NoS 308 – Alt står i Guds faderhånd

 

Salmelister

85

 

 

 

 

307

 

 

 

 

    71

 

 

 

 

86

 

 

 

 

710

 

 

 

 

487

 

 

 

 

308