JUL OG NYTTÅR

Stefanusdag / 2. juledag

1. rekke

 

 

Hjem                                                 Stefanus / 2. juledag – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Matt. 2,16-23

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Vi står overfor et pedagogisk problem mange steder denne dagen. Folk forventer mer av julens glede og vi kommer med et budskap om trengsler. Dessuten brukes dagen veldig ulikt rundt om i landet. For noen vil det være helt uaktuelt å bruke dagens tekster, fordi det er julens første gudstjeneste i den kirken man er i og derfor velger man å bruke 1. juledag på nytt. Dette er forståelig, selv om man da mister en vesentlig del av Bibelens budskap om martyriet og etterfølgelsens pris. Andre steder, der det har vært gudstjeneste også 1. juledag, er kanskje denne dagen julens dåpsdag. En kirke full av dåpsmenigheten er en spesiell utfordring i forhold til dagens særpreg, midt i julens glede.

Her blir det viktig å prøve å få taket på sammenhengen mellom Jesu fødsel og etterfølgelsens lidelse. Etter at vi har forkynt budskapet om fred på jord, taler Jesus i dag om at han ikke er kommet for å bringe fred til jorden. Det ligger en utfordring i å få tak i sammenhengen og ikke sette de to tingene opp mot hverandre. Dagens tekst taler om at mennesker vil gå i mot hverandre på grunn av Jesus Kristus. Samtidig er Jesus Fredsfyrsten, jfr. Jes. 9,6.

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

Salmevalget denne dagen bør preges av at vi er i juletiden, samtidig som dagen har et eget avsnitt i salmeboken, NoS 73 – 80.

Noen julesalmer har med seg lidelsens perspektiv:

NoS 42 – Her kommer, Jesus dine små (se v. 3)

NoS 64 – En krybbe var vuggen (se v. 3)

S97 9 – Leve for Jesus, dø i hans navn – en russisk martyrhymne

 

 

Salmelister