JUL OG NYTTÅR

Nyttårsaften

2. rekke

 

 

Hjem                                                       Nyttårsaften – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Joh. 14,27

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Se Pinsedag, for eksegese av verset og avsnittet, Joh. 14,23-29 (3. rekke).

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Det er midnattsgudstjeneste som er den liturgiske rammen for dagen. Gudstjenesten begynner gjerne 23, eller 23.15 og avsluttes med tolvslaget. Der man har tradisjoner med denne typen gudstjenester kan avslutningen variere. Siste salme kan synges like før tolv eller like etter, inne i kirka eller på kirketrappa. Timing er viktig for gjennomføringen. Mange mennesker er på jakt etter stillhet i det vi går over fra et år til et nytt. Sett av tid til stille bønn under forbønnen. Kanskje det også skal gis anledning til å bruke lysgloben under den stille bønnen.

 

Prekendisposisjoner

Med Jesu fred gitt til oss

-         går vi ut av det gamle året

-         går vi inn i det nye og ukjente

 

Salmeforslag

NoS 757 – Å Gud, vårt vern i farne år

 

Salmelister

578

 

 

 

 

905

 

 

 

 

   760

 

 

 

 

716

 

 

 

 

56