JUL OG NYTTÅR

Nyttårsdag

3. rekke

 

 

Hjem                                                       Nyttårsaften – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Matt. 18,19-20

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

Jesus er Frelseren, det kommer tydelig fram denne dagen. Julens oktav vektlegger at Guds Sønn er kommet til verden for å frelse mennesker fra synd. Hans oppgave er gitt ham og den blir understreket av hans navn.

 

Liturgisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

 

 

Salmeforslag

Denne dagen er det en salme vi vanskelig kommer utenom:

NoS 86 – Navnet Jesus blekner aldri

Brorsons salme Saligheten er oss nær, NoS 84 vektlegger også Jesu navn og dets betydning, se spesielt v. 2 og 4.

NoS 308 – Alt står i Guds faderhånd

 

Salmelister

85

 

 

 

 

305

 

 

 

 

      71

 

 

 

 

86

 

 

 

 

710

 

 

 

 

487

 

 

 

 

308