TREENIGHETSGSTIDEN

2. søndag i treenighetstiden

 

Hjem                      3. søndag i treenighetstiden        

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       2. Mos. 14,15-22                  Salme 67,2-6                        Esek. 36,25-29a

NT:                        Tit. 3,4-7                              Gal. 3,23-29                         Rom 6,3-8

Evangelietekst:     Matt. 3,11-12                       Joh. 3,26-30                         Joh. 3,1-13

 

 

 


Fortelling:                Apg. 8,26-40


Poetisk tekst:         Salme 66, 4/ 5 / 6 Omkved: v. 1-2a

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

2. søndag i treenighetstiden har fått tekster som vi tidligere fant på helt andre søndager i kirkeåret. Sammen gir de dagen et fokus på Johannesdåpen (=Jesu dåp) og den kristne dåp (=vår dåp), det handler om dåp ved vann og dåp ved ånd. 1. rekke har Døperen Johannes’ vitnesbyrd om Jesus, som den som skal døpe med «Den hellige ånd og ild», Matt. 3,11-12, 2. rekker har Døperen Johannes’ vitnesbyrd om at han ikke er Messias, men er sendt i forveien, Joh. 3,26-30, mens 3. rekke har Johannes’ fortelling om hvordan Nikodemus kommer til Jesus om natten og stiller spørsmål, Joh. 3,1-13.

 

 

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

 

 

Salmelister